Příjem přihlášek na vysokou školu  
   - autor: 

V prosinci 2016 byl zahájen příjem přihlášek do kombinovaného studia v klatovském Konzultačním středisku České zemědělské univerzity v Praze na akademický rok 2017/2018.

Ve středisku probíhá výuka oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“, který je akreditován Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Ta je garantem celého studia. Po organizační stránce zajišťuje studium obecně prospěšná společnost Úhlava. V konzultačním středisku je otevřen bakalářský i navazující magisterský stupeň studia. Posluchači tak po šesti semestrech studia získají titul bakalář (Bc.) a po dalších čtyřech semestrech titul inženýr (Ing.).

Bližší informace a podmínky jednotlivých stupňů studia naleznete na těchto stránkách v sekci "Vzdělávání".


 
 

| 01.06.2017 14:56:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2017 

 (c) 2001-2017 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 18.08.2017 08:21:32