"Příroda ve městě - I já mohu pomoci"  
 

Příroda ve městě -  I já mohu pomoci“, tak se jmenoval projekt, který od loňského jara (1. 4. 2015 - 31. 3. 2016) realizovala obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Odborem životního prostředí městského úřadu v Klatovech. Žáčci klatovských základních škol, pro které byl projekt určen, měli možnost seznámit se s problematikou ochrany životního prostředí v našem městě a učit se tak odpovědnému chování k přírodě v místě, kde žijí.
Pro pedagogy byla po dobu jednoho roku připravena „burza“ dvanácti aktivit, z nichž si mohli pro své žáky vybírat a libovolně je kombinovat. A tak například „čtvrťáci“ z Tolsťáku“ pomáhali pracovníkům technických služeb se sázením stromků ve Voříškově ulici, páté ročníky se učily vařit pokrmy z pohanky a fazolek mungo nebo se vydaly na návštěvu do záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí. Pozadu nezůstaly ani ostatní školy. „Čapkovka“, „Masaryčka“ a „Plánická“ pomocí termokamery zkoumaly úniky tepla ve svých školách nebo „vyrazily“ s ředitelem technických služeb, panem Pošefkou, objevovat krásy a přírodní zajímavosti Mercandinových sadů. V průběhu roku  pak děti vyráběly například krmítka pro ptáky z plastových lahví nebo peněženky z obalů na mléko. Velkým úspěchem skončila také interaktivní výstava „šetrných“ hraček, kterou navštívili naši nejmenší školáčci nebo exkurze za zvířaty do Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. V areálu zdejší školy se v březnu také uskutečnila „předčasná“ oslava ke Dni Země, tzv. Enviden.
A aby děti na všechny informace a rady, které se dozvěděly, nezapomněly, vznikla za přispění celé řady odborníků hezká brožurka, věnovaná životnímu prostředí v Klatovech. Z ní se mimo jiné dozví, kolik „Klatováci“ vytřídí za rok odpadu, kolik průměrně spotřebují denně vody nebo na koho se mají obrátit při nálezu poraněného zvířete. I přesto, že projekt v březnu skončil, bude obecně prospěšná společnost Úhlava v těchto aktivitách pokračovat i nadále.
 
Krátké  "zprávičky" z jednotlivých akcí včetně fotografií naleznete v sekci aktuality.

Níže je uveden přehled projektových aktivit:

Aktivita č. 1 - Celoroční vzdělávací program Příroda ve městě

Akce č. 1 - téma Zeleň ve městě - exkurze po lokalitách městské zeleně s odborným lektorem a hravou formou
Akce č. 2 - téma Zeleň ve městě - zahrada na balkoně
Akce č. 3 - téma Zeleň ve městě - akce na výsadbu zeleně
Akce č. 4 - téma Zvířata ve městě - exkurze do záchranné stanice živočichů ZO ČSOP
Akce č. 5 - téma Zvířata ve městě - odborně naučné přednášky členů ZO ČSOP ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí v základních školách v Klatovech
Akce č. 6 - téma Zvířata ve městě - exkurze do Střední zemědělské školy v Klatovech, kde se nachází sběrné místo pro handikepované živočichy
Akce č. 7 - téma Odpady - návštěva s odborně naučným výkladem sběrného dvora v Klatovech
Akce č. 8 - téma Odpady - ruční dílny pro tvorbu věcí z recyklovaných materiálů
Akce č. 9 - téma Odpady - Bioodpad – kompostování ve městě - odborná ukázka kompostéru s naučným výkladem
Akce č. 10 - téma Šetrná domácnost - Šetříme v praxi – praktická ukázka, jak je možné i doma šetřit životní prostředí - pokusy zaměřené na úsporu energie
Akce č. 11 - téma Šetrná domácnost - Interaktivní nákupní středisko
Akce č. 12 - téma Šetrná domácnost - Interaktivní výstava šetrných hraček


Aktivita č. 3
Tvorba informační brožury Příroda ve městě - i já mohu pomoci

Aktivita č.4
Enviden
 
Představení programu:
Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009 - 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Realizátor projektu: Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy

Manažerka projektu a osoba odpovědná za propagaci:
Ing. Markéta Janotová, tel: 724 834 015, janotova@uhlava.cz
Ing. Helena Hnojská, hnojska@uhlava.czPodpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Zde si stáhněte:  tiskova_zprava_1_2.doc  velikost: 399872 B

 
 

| 20.05.2015 11:55:29 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 13.06.2018 09:48:05