Za inspirací do jižních Čech  
   - autor: 

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava pro plzeňské zemědělce zajímavou exkurzi po farmách v Jihočeském kraji. Hlavním tématem bylo zpracování mléčné a masné produkce a také prodej ze dvora.  První zastávkou se stala biofarma Slunečná, na které hospodaří pan Stěpánek od roku 1999. Na cca 33 ha vlastních pastvin a luk pase ovce, kozy a také skotský náhorní skot.  Mléko a maso pak zpracovává ve svých provozovnách a prodává přímo na farmě.
Farmáři, kteří se zabývají zpracováním masa nebo mají zájem začít s touto činností, mohli načerpat zkušenosti v ZEFĚ Volary. Společnost, jež je součástí Agrokompexu Šumava, navázala na tradice vyhlášených volarských řezníků a uzenářů a vybudovala zde moderní porážku hovězího skotu s výrobnou tradičních uzenářských specialit. Týdně se zde porazí a zpracuje cca 6-10 ks masného skotu. Výrobky pak prodávají ve zdejší prodejně nebo rozváží vlastním prodejním vozem po farmářských trzích v oblasti jižních a západních Čech. Zpestřením byla také návštěva na nedaleké GW farmě v Křísťanově s chovem zubrů, bizonů, praturů a jelenovité zvěře.
Poslední zastávkou se stala ekofarma KOFA. Nedaleko Bavorova v malebné vesničce Bílsko, hospodaří na statku z roku 1812 rodina Špatných. Chovají cca 90 koz a vyrábějí výborné kozí sýry, které získali již mnohá ocenění.  

 
 

| 16.06.2016 09:19:08 |

fotogalerie | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 13.06.2018 09:48:05