Projekt SDI4Apps se blíží ke konci  
   - autor: 

Obecně prospěšná společnost Úhlava je jedním z osmnácti partnerů mezinárodního projektu zaměřeného na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data). Koordinátorem projektu je Západočeská univerzita v Plzni. Dalšími řešiteli jsou univerzity a firmy nejen z České republiky (např. Masarykova univerzita, České centrum pro vědu a společnost, Help Servis – Remote Sensing), ale také z dalších sedmi evropských zemí (Itálie, Norsko, Lotyšsko, Irsko, Slovensko, Řecko a Kypr). Cílem projektu je vytvoření rámce na podporu tvorby inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty.

Veřejná správa, různé organizace, dobrovolné občanské iniciativy a další, vytváří a shromažďují velké množství dat.  Tato data mají otevřenou licenci – jsou tedy volně přístupná a použitelná. Jejich potenciál však není plně využit. Pokrok na poli informačních a komunikačních technologií a posun směrem k propojeným otevřeným datům nabízí velký prostor pro inovace. V rámci projektu je proto vytvářeno šest pilotních aplikací zaměřených na usnadnění přístupu k informacím týkajících se cestovního ruchu, senzorových sítí, územního mapování, vzdělávání a ekosystémových služeb. To napomůže jednoduššímu vyhledávání a zpřístupnění informací pro každého zájemce.

Obecně prospěšná společnost Úhlava, o. p. s. je zapojena do přípravy pilotních aplikací zaměřených na cestovní ruch a vzdělávání. Podílí se zejména na ověřování a aktualizaci dat, testování některých výstupů projektu a jejich šíření. Zhruba před rokem uspořádala v Klatovech workshop na téma Otevřená data pro místní a regionální rozvoj, na kterém získali jak odborníci, tak i laici, nejen teoretické znalosti týkající se problematiky otevřených dat, ale seznámili se také s konkrétními aplikacemi, které tato data využívají. Jedná se např. o aplikace pro využití v cestovním ruchu, které jsou schopny na různých mapách, díky propojení datových skladů, zobrazit až 27 miliónů turistických zájmových bodů (ukázka na http://sdi4apps.eu/spoi). Další aplikace slouží k lepšímu řízení dopravy, jiné jsou určeny pro oblast zemědělství – spojují data ze satelitních snímků, faremní evidenční údaje, data z palubních počítačů strojů a technologií, data z LPIS a dalších povinných databází do aplikací potřebných pro podporu podnikatelského rozhodování. V oblasti vzdělávání připravuje Úhlava ve spolupráci s technickými partnery projektu kvíz, který populární formou prověří znalosti místních obyvatel i návštěvníků území z regionální vlastivědy, přírodopisu, historie a místních zajímavostí.

Pokud Vás některé informace z tohoto článku zaujaly, navštivte webové stránky projektu www.sdi4apps.eu, kde najdete další informace a odkazy.

Projekt SDI4Apps je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Competitiveness and Innovation Framework Programme

Zde si stáhněte:  201703_rozhled_uhlava_sdi4apps.pdf  velikost: 840242 B

 
 

| 20.03.2017 10:56:36 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14