Úhlava, o.p.s. představila svoji činnost na odborné konferenci v Senátu  
  Zástupci MAS Pošumaví a Úhlava, o.p.s. v Senátu PČR - autor: 

V pondělí 24. 4. 2017 se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnil druhý ročník odborné konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy vzdělávání na venkově. Konferenci pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova a záštitu nad ní převzali její místopředseda pan senátor Jiří Šilar a děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pan Martin Pelikán. Provozně ekonomická fakulta byla zároveň i jedním ze spolupořadatelů konference, dalšími byly místní akční skupiny Železnohorský region a Pošumaví. 


Konference se zabývala možnostmi, které jsou v současné době k dispozici pro systémové celoživotní vzdělávání v marginálních venkovských oblastech. Současný trend vylidňování venkova je možno, jak ukazují zkušenosti z Pošumaví, částečně omezit akreditovanou výukou v konzultačních střediscích veřejnoprávních univerzit v regionech. Lidé nemusí za vzděláním dojíždět, ale mohou získávat vědomosti od zkušených pedagogů přímo ve svém regionu. Neodcházejí tedy za výukou a nezůstávají ve větších aglomeracích, kde jsou sídla univerzit. Nezastupitelnou úlohu V Železnohorském regionu a i v Pošumaví hraje nezastupitelnou úlohu virtuální univerzita třetího věku, která umožňuje seniorům i z velmi  malých sídel plnohodnotně se  vzdělávat za pomoci moderních informačních technologií. Na konferenci byl naznačen i trend dalšího vývoje pro rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání ve venkovských oblastech v porovnání s většími městy právě pomocí informačních a komunikačních technologií. Je zde široké pole příležitostí ke spolupráci univerzit a venkovských základních a středních škol v provozování a využívání internetových aplikací založených na společných etalonech dat ve standardizovaných databázích. K dokreslení portfolia vzdělávání od předškolních dětí, žáků základních škol a volnočasového vzdělávání byly představeny projekty Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  pro ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice.  

Možnost vystoupit na konferenci dostali  i ředitelé neziskových organizací zaměřených na mimoškolní celoživotní vzdělávání. Z Pošumaví se jednalo o Úhlavu o.p.s., která nejen provozuje širokou škálu vlastních vzdělávacích projektů zaměřených jak na mládež, tak i na lidi v produktivním věku a seniory, ale úzce již 15 let spolupracuje s provozně ekonomickou fakultou na provozování jejího konzultačního střediska v Klatovech. Mladoboleslavská společnost Služby a školení MB z.ú. zase vytváří výukové programy pro celé spektrum obyvatel ve městě i v regionu. 

Konference v Senátu ukázala na nezbytnost dalšího rozvoje a podpory celoživotního vzdělávání na venkově, aby byla dodržena zásada rovného přístupu ke vzdělávání a nedocházelo k jeho masivnímu vylidňování. Spolupráce veřejného sektoru zastoupeného především univerzitami a samosprávou s neziskovým sektorem může tomuto trendu pomoci, pokud budou dodrženy zásady odbornosti a vzájemného respektu, což se daří jak v Pošumaví, tak i Železných horách. 

Ing. Ivo Šašek, CSc.

 
 

| 28.04.2017 15:59:18 |

fotogalerie | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29