Českou zemědělskou univerzitu lze už 15 let studovat v Klatovech  
   - autor: 

Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze mohou zájemci o studium absolvovat od roku 2003 také v Klatovech. Nadcházející akademický rok 2017/2018  bude již patnáctý. Studium zde dosud dokončilo zhruba 700 absolventů bakalářského studia. Navazující magisterské studium absolvovalo na 600 studentů.

Studenti mohou v Klatovech absolvovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Titul bakalář získají po třech letech, po dalších dvou letech pak titul inženýr. „Naším cílem je přiblížit vysokoškolské studium zájemcům z  regionu. Studentům tak odpadá dojíždění do Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují přímo vyučující z České zemědělské univerzity v Praze, kteří do Klatov dojíždějí,“ uvádí Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava, která vysokoškolské studium v Klatovech zajišťuje.

V současné době probíhá příjem přihlášek na nadcházející akademický rok 2017/2018, který bude v historii školy již patnáctý. „Výuka se koná formou kombinovaného studia o víkendech. Tento způsob je proto vhodný pro studenty při zaměstnání. Hlásí se ale stále více absolventů středních škol, kteří hned po maturitě začnou pracovat a současně studují vysokou školu. Výhodou je, že posluchači mohou využít svou znalost regionu i při studiu, například ve svých bakalářských či diplomových pracích často zpracovávají regionální témata,“ dodává Pavel Vondráček.

V právě probíhajícím akademickém roce navštěvuje bakalářské studium v Klatovech zhruba 100 posluchačů, navazující magisterské studium přibližně 150. „Výuka probíhá prioritně v prostorách zrekonstruovaného dominikánského kláštera, zčásti také v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské,“ sděluje Pavel Vondráček. Jak bakalářské, tak navazující magisterské studium je vždy z první poloviny placené, pro přijetí se neskládají přijímací zkoušky. Druhou polovinu studia lze již absolvovat bezplatně.

Úhlava o. p. s. působí v oblasti vzdělávání již od roku 2001. Její nabídka je určena nejen zájemcům o vysokoškolské studium, ale všem věkovým kategoriím. Jsou to například výukové a zážitkové programy pro děti zaměřené na životní prostředí a zemědělství. Pro dospělé je určeno další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech. Pro zájemce z řad široké veřejnosti Úhlava zajišťuje kurzy zvyšování finanční a občanské gramotnosti, ale také třeba kurzy vaření či pečení.  Pro seniory je ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni určeno studium Univerzity třetího věku. V nabídce jsou dále kurzy Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Bližší informace pro zájemce o studium najdete na níže uvedených odkazech.
Navazující magisterské studium: http://www.uhlava.cz/index.php?page=213&l=2&sl=213 
 

| 25.04.2017 12:21:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14