Tisková konference k celoživotnímu vzdělávání v Pošumaví  
   - autor: Ivo Šašek

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se ve středu 10.5.2017 uskutečnila tisková konference k možnostem celoživotního vzdělávání v Pošumaví.

Tiskové konference se zúčastnila za Plzeňský kraj paní náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, za Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze vystoupila paní proděkanka PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. Za Místní akční skupinu Pošumaví z.s. byli přítomni manažerka CLLD paní Ing. Markéta Baštařová Janotová, koordinátorka MAP v ORP Klatovy Ing. Radana Šašková a administrativní manažer MAP Ing. Ivo Šašek, CSc. Za Úhlavu o.p.s. se tiskové konference zúčastnil její ředitel Ing. Pavel Vondráček.

Cílem tiskové konference bylo seznámit zástupce médií s 15 letou úspěšnou tradicí fungování konzultačního střediska PEF ČZU v Klatovech, která koresponduje rovněž s 15 lety aktivit obecně prospěšné společnosti Úhlava na poli celoživotního vzdělávání. Místní akční skupina Pošumaví z.s. systém doplňuje jednak možností financování vybraných vzdělávacích aktiv prostřednictvím fondů EU a v současnosti zejména zpracováním místních akčních plánů pro ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice. Na konferenci byl představen ucelený sytém celoživotního vzdělávání v Pošumaví, na kterém se podle svých možností podílejí všichni čtyři partneři. Zároveň bylo konstatováno, že vzájemná komunikace a výhodná spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Poděkování patří za technické zabezpečení tiskové konference zejména Mgr. Janě Filípkové z Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ing. Jaroslavu Marianovi za koordinaci celé akce.

Ing. Ivo Šašek, CSc.


Tiskovou zprávu věnovanou 15 letům působení Konzultačního střediska PEF ČZU v Klatovech najdete pod tímto článkem

Zde si stáhněte:  TZ_Uhlava_CZU.pdf  velikost: 372746 B

 
 

| 15.05.2017 09:38:14 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29