Pozvánka na akreditované školení pro obce - PŘESTUPKY NA ÚSEKU OP, CP a EO (Plzeň, 26.10. 2017)  
   - autor: 

Úhlava, o. p. s.

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

 

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-230/2017 (průběžné vzdělávání)

 

 

čtvrtek 26. října 2017 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

 

v Plzni, Jungmannova 1

(budova ZČU v Plzni, přízemí – učebna JJ 113)

 

Cílem je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, vyložit jim základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony.

 

Program semináře:

Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu

Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení

Přestupky na úseku OP, CD a ED – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků

Procesní stránka přestupkového řízení – orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, podání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, výslech účastníka, zastavení řízení, práva účastníků přestupkového řízení, speciální ustanovení pro projednávání přestupků spáchaných mladistvými

Rozhodnutí o přestupku příkazem, příkazem na místě, správní tresty za přestupek

Diskuze a zodpovězení dotazů


Přednášející: Ing. Jana Kovačová

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Cena: 1 157 Kč (úředníci dle zákona), 1 400 Kč (ostatní)

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášku najdete v příloze pod článkem nebo na kontaktu:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20171026_UHLAVA_PLZEN_prestupky_OP_CD_EO_pozvanka.  velikost: 412428 B

 
 

| 12.10.2017 10:46:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 13.06.2018 09:48:05