Pozvánka na akreditované školení pro obce - RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU (21. 9. 2017)  
  Fotografie z akreditovaného školení Odpadové hospodářství (2016) - autor: Jindřich Fürbacher

Rušení trvalého pobytu
Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-229/2017 (průběžné vzdělávání)


čtvrtek 21. září 2017 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)


Akreditované školení je určeno úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel.

Cílem je předložit účastníkům ucelený výklad ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení údaje o místu trvalého pobytu postupují. Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení. projednávanou problematiku.

Lektorka Ing. Jana Kovačová působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Program školení:
Právní předpisy a související předpisy v platném znění
Evidence obyvatel a správní řád
Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu
příslušnost k rozhodování, vybírání správního poplatku za podání návrhu, účastníci řízení, zastupování, práva a povinnosti účastníků, vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních osob, doručování, ap.), průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro řízení o žádosti a řízení z moci úřední, úkony prvoinstačního orgánu po přijetí odvolání, rozhodnutí o odvolání
Diskuze a zodpovězení dotazů

Účastníci školení získají osvědčení o účasti na akreditované vzdělávací akci.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášku najdete v příloze pod článkem nebo na kontaktu:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20170921_UHLAVA_ruseni_trvaleho_pobytu_Klatovy.pdf  velikost: 413142 B

 
 

| 06.09.2017 10:55:59 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2017 

 (c) 2001-2017 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 20.09.2017 08:36:31