O víkendu byl zahájen další akademický rok v klatovském Konzultačním středisku PEF ČZU v Praze  
   - autor: 

V sobotu 23. 9. 2017 byl na klatovské radnici za účasti zástupců České zemědělské univerzity v Praze, Města Klatovy, Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy a obecně prospěšné společnosti Úhlava slavnostně zahájen další akademický rok klatovského Konzultačního střediska PEF ČZU v Praze. Ke studiu v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ nastoupilo přes 30 posluchačů bakalářského studia a přes 40 posluchačů navazujícího magisterského studia. Obor je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti po úspěšném absolvování studia získávají po třech letech titul bakalář (Bc.) a po dalších dvou letech titul inženýr (Ing.).

Letošní akademický rok je jubilejním patnáctým, kdy mohou zájemci v Klatovech vysokou školu studovat. Technické a organizační zázemí studia zajišťuje po celou dobu existence konzultačního střediska obecně prospěšná společnost Úhlava. Posluchači mají díky spolupráci PEF ČZU v Praze, která patří mezi nějvětší veřejné vysoké školy v ČR, a Úhlava, o. p. s. zabezpečeny v Klatovech i potřebné studijní materiály a další servis. Partnerství obou organizací se projevuje i v řadě dalších v regionu realizovaných společných vzdělávacích projektů, které jsou určeny především těm, kdo nechtějí absolvovat vysokoškolské studium, ale potřebují si doplnit znalosti jen v určitém segmentu odbornosti.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hamhalter, tel.: 376 311 745, e-mail: hamhalter@uhlava.cz

 
 

| 25.09.2017 10:40:43 |

fotogalerie | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 13.06.2018 09:48:05