Pozvánka na akreditované školení RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - praktická cvičení 1 (Klatovy, 30.11.2017 a 7. 12. 2017)  
   - autor: 

Úhlava, o. p. s.

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

 si Vás dovoluje pozvat na seminář

Rušení trvalého pobytu

– praktická cvičení 1

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-519/2017 (průběžné vzdělávání)

čtvrtek 30. listopadu nebo 7. prosince 2017 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech,

Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

Cílem je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – ti řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.


Program semináře:

Právní předpisy a související předpisy v platném znění

• Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu

• Účastníci řízení a jejich zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu, doručování zastupovaným účastníkům

• Podání, vady podání, odstraňování vad podání

• Úkony spojené s vybíráním správního poplatku za podání návrhu

• Lhůty, jejich počítání, určení lhůty k provedení procesního úkonu

• Doručování a jeho úskalí, zvláštní způsoby doručení (dle § 19 odst. 4 a 9 správního řádu), fikce doručení, doručování veřejnou vyhláškou

• Zahájení řízení, úkony spojené se zahájením řízení

• Přerušení a zastavení řízení

• Společné řízení

• Úkony ohlašovny po přijetí odvolání


Přednášející: Ing. Jana Kovačová

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Cena: 1 157 Kč (úředníci dle zákona), 1 400 Kč (ostatní)

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášku najdete v příloze pod článkem nebo na kontaktu:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20171130_UHLAVA_ruseni_tp_pc1_pozvanka.pdf  velikost: 418729 B

 
 

| 18.11.2017 08:11:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29