Pozvánka na seminář ISPOP 2018 (Klatovy, 18.1.2018)  
   - autor: 
Úhlava, o.p.s. 
si Vás dovoluje pozvat na seminář 


I S P O P  2 0 1 8

plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP
prostřednictvím elektronického systému ISPOP
v roce 2018
čtvrtek 18. ledna 2018 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech,
Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)


Osnova školení
Podání hlášení prostřednictvím elektronického systému ISPOP
  • stažení formuláře – podání hlášení - kontrola doručených hlášení
Správa účtu
  • správa uživatelů a přidání uživatele – zapomenuté heslo
Vyplňování formulářů
  • agenda vod (bilanční formuláře na povodí, poplatková hlášení, hlášení dle §38, odst. 4 zákona o vodách) 
  • hlášení o produkci a nakládání s odpady (původce odpadů)
Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší za rok 2017
  • legislativa pro ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání
  • náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL
  • nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE


Ing. Pavla Jirůtková, CENIA – oddělení ISPOP a IRZ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení ISPOP (Integrovaný sytém plnění ohlašovacích povinností) a IRZ (Integrovaný registr znečišťování) – od roku 2010. 18 let praxe v oblasti ochrany životního prostředí.

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ – oddělení emisí a zdrojů
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ Praha), od 1996 vedoucí oddělení emisí a zdrojů. Chemik specialista. 25 let praxe v oblasti ochrany ovzduší, 23 let praxe v oblasti inventarizace emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, podílí se na přípravě legislativy i ohlašovacích formulářů pro ochranu ovzduší.

Cena školení: 1 400 Kč (cena je vč. DPH a je v ní zahrnuto také občerstvení).


Více informací a formulář přihlášky najdete v dokumentu ke stažení (pod tímto článkem).

Bližší informace a vyplněné přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20180118_UHLAVA_KT_hlaseni_ISPOP.pdf  velikost: 338380 B

 
 

| 17.11.2017 15:05:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29