Akreditovaná školení pro obce - plán na první pololetí 2018  
   - autor: 

Úhlava, o.p.s. je již od roku 2007 vzdělávací institucí akreditovanou ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků.

Na první pololetí r. 2018 jsme připravili několik zajímavých vzdělávacích akcí určených jak úředníkům, tak případně starostům, členům zastupitelstev a další zájemcům.Další akce budou průběžně doplňovány. Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v Klatovech.

18. 1. ISPOP 2018 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP
Ing. Pavla Jirůtková (CENIA), Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ)

1. 2. Rušení trvalého pobytu - Plzeň
Ing. Jana Kovačová

13. 2. Úřední deska a nálezy v praxi obcí
JUDr. Miroslav Kubánek (MěÚ Pelhřimov)

20. 2. Výsadba a řez stromů
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (Safe Trees, s.r.o., Arboristická akademie)

1. 3. Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
Ing. Jana Kovačová

8. 3. Vodní hospodářství – provozování vodovodů a kanalizací 
Ing. Karel Frank, Ing. Pavel Peroutka

17. 4. Tvorba vyhlášek o místních poplatcích a jejich aplikace 
JUDr. Miloslav Kubánek

26. 4. Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
Bc. Karolína Kofroňová

3. 5. Odpadové hospodářství 
JUDr. Hana Dvořáková (Ministestvo životního prostředí)

Podrobnosti k jednotlivým akcím s formulářem přihlášky na požádání rádi zašleme.

Přihlášky a další informace:
Úhlava, o.p.s.
Ing. Pavel Vondráček
Plánická 174, 339 01  Klatovy
tel. 724 020 906
e-mail: vondracek@uhlava.cz

 
 

| 04.01.2018 09:26:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29