Pozvánka na akreditované školení VÝSADBA A ŘEZ STROMŮ (20. února 2018, Klatovy)  
   - autor: 

Akreditované školení pro pracovníky územních samosprávných celků, starosty obcí, pracovníky technických služeb a firem, které se starají o zeleň v obcích, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Kdy: 20. února 2018, 9.00 - 15.00 hod.

Kde: Klatovy, Úhlava, o.p.s., Plánická 174

Lektor: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.
Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). 

Výsadba a řez stromů jsou hlavními okruhy zásahů, jejichž realizace je nutná pro zachování dlouhodobě udržitelné stromové populace. Současně se jedná o oblasti, kde se často setkáváme s řadou technologických chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Školení nabízí průřez používanými technologiemi s upozorněním na hlavní zdroje chyb.

Cílem vzdělávacího programu je:
• Rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací. 
• Optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru). 
• Diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.

Účastníci školení získají osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášky pod tímto článkem nebo na kontaktu:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

 
 

| 13.01.2018 21:37:32 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 17.08.2018 10:30:44