Pozvánka na akreditované školení VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ (8. března 2018, Klatovy)  
   - autor: 

Akreditované školení pro pracovníky územních samosprávných celků, starosty, místostarosty či zastupitele obcí.

Kdy: 8. března 2018, 9.00 - 14.30 hod.
Kde: Klatovy, Úhlava, o.p.s., Plánická 174

Lektoři: 
Ing. Karel Frank, technický auditor MZe, člen Asociace čistírenských expertů, 
Ing. Pavel Peroutka, soudní znalec a technický auditor Ministerstva zemědělství

Řešeny budou mj. aktuální záležitosti v oblasti vodního hospodářství – např.:
• Změna vyhlášky č. 428/2001 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích) vyhláškou č. 484/2017 Sb.
• Základní povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací vyplývající z aktuálních změn právních předpisů z hlediska technického a ekonomického
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací s vazbou na povinnosti v ekonomické evidenci Vak a vydaná metodika ke zpracování
• Výpočet kalkulace ceny pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen a dosažené skutečnosti (přílohy č. 19, 19a a 20 vyhlášky č.428/2001 Sb.) v úplném zně
• Vybrané údaje majetkové a provozní evidence (vyhláška č.428/2001 Sb.)
• Tvorba cen pro vodné a stočné – odkaz na cenové předpisy, výklad k cenovému výměru č.01/2018
• Pravidla pro tvorbu zisku a nájemného
• Povinnosti pro sledování jakosti pitných a odpadních vod z pohledu změn Zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu (poznámka: vyjdou začátkem roku 2018)
• Novely vyhlášek k vypouštění odpadních vod (dříve platná č.61/2003 Sb.)
• Různé: podle aktuálního stavu

Účastníci školení získají osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášky jsou pod článkem nebo na kontaktu:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

 
 

| 13.01.2018 21:44:56 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 17.08.2018 10:30:44