Pozvánka na akreditovaný seminář Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení 1 (Plzeň, 27. 3. 2018)  
 

Akreditované školení Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení 1 je určeno pro všechny zájemce, ale zejména pro pracovníky územních samosprávných celků. 

Kdy: 27. 3 2018

Kde: Plzeň, Jungmannova 1 (budova ZČU v Plzni)

Cílem je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – ti řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

Přednášející: Ing. Jana Kovačová

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Cena: pro úředníky územně samosprávných celků Kč 1 157,- (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20180327_UHLAVA_ruseni_tp_pc1_pozvanka.pdf  velikost: 233199 B

 
 

| 14.02.2018 09:50:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29