Pozvánka na akreditovaný seminář Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (26. 4. 2018)  
 

Úhlava, o.p.s.
vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-5/2018
(průběžné vzdělávání)


ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, 
Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)


Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním, s pravidly využívání údajů a odstraňováním nesouladů. Školení je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů, vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy.
  • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy 
  • Využívání údajů – pravidla pro využívání, rozsah čerpání podle zvláštních zákonů a pro splnění daného úkolu, uvádění důvodů při vstupování do systémů, způsoby čerpání, způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci
  • Odstraňování nesouladů – zákonná povinnost, důvodná pochybnost, technické provedení, příslušné formuláře, praktická doporučení
  • Základní registry – referenční údaje, charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy, informační systém základních registrů, přehled základních registrů, agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech, poskytování údajů třetím osobám
  • Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, poskytování údajů třetím osobám
  • Další informační systémy veřejné správy – informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek, katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, registr motorových vozidel, rejstřík trestů, rejstřík přestupků – údaje v nich vedené, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
  • Diskuse a závěr
Přednášející:  Bc. Karolína Kofroňová
Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Cena: pro úředníky územně samosprávných celků Kč 1 157,- (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20180426_UHLAVA_KT_IS_VS.pdf  velikost: 447308 B

 
 

| 14.02.2018 10:38:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29