Vzdělávání v oblasti zpracování a prodeje zemědělské produkce  
   - autor: 

Úhlava o.p.s. realizuje projekt na podporu zemědělských a potravinářských producentů působících na území Místní akční skupiny Pošumaví, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat zpracováním a prodejem vlastní či lokální produkce.

Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost zemědělských a potravinářských podnikatelů působících převážně na území MAS Pošumaví v oblasti úprav, zpracování a prodeje produkce prvovýroby prostřednictvím série vzdělávacích aktivit.
Celkem se během realizace projektu uskuteční 4 vzdělávací akce. 1x seminář zaměřený na právní předpisy týkající se „prodeje ze dvora“ s důrazem na připravované novinky a 1x seminář na téma Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP). Dále budou uspořádán 1x praktický kurz specializovaný na zpracování mléčné produkce vč. teorie ke značení balených výrobků. Pro názornou ukázku řešení konkrétních podnikatelských záměrů se uskuteční také 1x tematicky orientovaná exkurze na farmy, které se úspěšně zabývají zpracováním a prodejem vlastní produkce na území ČR.

Harmonogram akcí:
16. 3. 2018, 9 - 15 hod. – seminář „Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodeje malého množství vlastních produktů“ (MVDr. Jan Váňa, MVDr. Lenka Sedláčková)
24. 5. 2018, 9 - 15 hod. – seminář „HACCP v potravinářském provozu, příklady dobré a špatné praxe“ (Ing. Pavel Smetana)
13. 9. 2018 -  exkurze s workshopem „Jak na zpracování a prodej v praxi“ (farmy v Plzeňském a Jihočeském kraji)
24. 10. 2018 – seminář s praktickým kurzem „Zpracování mléčné produkce“ (Ing. Ivan Hrbek)

Místo konání seminářů a praktického kurzu:
Regionální centrum celoživotního vzdělávání (bývalý dominikánský klášter), Plánická 174, 339 01 Klatovy

Kapacita akcí je omezena, max. 15 osob.
V případě zájmu prosím o včasné přihlášení.

Kontaktní osoba: Ing. Helena Hnojská, e-mail: hnojska@uhlava.cz, tel.: 724 734 957


Tento projekt je spolufinancovaný z Programu rozvoje venkova, Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. 
 

| 01.03.2018 09:37:44 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29