Pozvánka na seminář Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím (12. 6. 2018)  
 

Úhlava, o.p.s.
Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář 

Odpadové hospodářství
ve vztahu k malým obcím

UCELENÝ VÝKLAD AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-73/2009

úterý 12. června 2018 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 13.30 hod.)

v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174

Na semináři se mimo jiné dozvíte:
✓ Základní pojmy
✓ Povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti původců a oprávněných osob
✓ Obaly
✓ Komunální odpady
✓ Práva a povinnosti obcí jako původce odpadů, odpovědnost za odpady
✓ Zpětný odběr výrobků
✓ Zařízení pro nakládání s odpady
✓ Nakládání s vybranými odpady
✓ Autovraky
✓ Stavební odpady
✓ Nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
✓ Biologicky rozložitelné odpady
✓ Evidence a ohlašování odpadů
✓ Plánování v odpadovém hospodářství
✓ Orgány státní správy a jejich kompetence
✓ Výkon státní správy, kontrola a projednávání přestupků
✓ Zdroje informací
✓ Diskuze, zodpovězení dotazů a řešení problémových situací z praxe

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, Ministerstvo životního prostředí (odbor výkonu státní správy)
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


Cena: pro úředníky územně samosprávných celků Kč 1 157,- (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.

Na akci je potřeba se přihlásit. Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Více naleznete v přiložené pozvánce.

Zde si stáhněte:  20180612_UHLAVA_KT_odpady.pdf  velikost: 230904 B

 
 

| 22.05.2018 07:01:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14