PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA V OBCÍCH - pozvánka na akreditovaný seminář (22. 5. 2018)  
 

Úhlava, o. p. s.

Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

 

si Vás dovoluje pozvat na seminář

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

V OBCÍCH

 

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-117/2018

(průběžné vzdělávání)

 

Seminář se uskuteční

v úterý 22. května 2018 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

 

v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

 

Cílem vzdělávacího programu je:

·        poskytnout ucelený přehled problematiky povodní z hlediska legislativy a současné praxe s ohledem na odpovědnost obcí,

·        informovat o způsobech a možnostech protipovodňové ochrany sídel, podat přehled o možných zdrojích financování protipovodňových opatření s praktickými příklady.

 

Program semináře:

·        povodně – úvod do problematiky, historické povodně, jejich příčiny

·        povodňová legislativa – přehled a hlavní povinnosti z ní vyplývající

·        povinnosti obce v ochraně obyvatel před povodněmi 

·        protipovodňová ochrana – způsoby a možnosti využití

·        plánování protipovodňové ochrany

·        možnosti financování protipovodňových opatření z veřejných zdrojů

 

Lektor:

Ing. Jana Michálková, lektorka environmentálního vzdělávání

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 157,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH. 


Další informace najdete v přiložené pozvánce (vč. formuláře přihlášky).

Zde si stáhněte:  20180522_UHLAVA_KT_povodne.pdf  velikost: 419783 B

 
 

| 13.04.2018 09:57:01 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14