Patnáct let univerzitních Klatov  
   - autor: 

V pátek 18. 5. 2018 se uskutečnil v kulturním domě v Klatovech slavnostní seminář k 10. výročí zahájení výuky VU3V v Plzeňském kraji a 15. výročí klatovského Konzultačního střediska PEF ČZU v Praze zajišťujícího vysokoškolské studium v regionu. Akci uspořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze a Město Klatovy za podpory Úhlavy o.p.s. a MAS Pošumaví z.s. Před absolventy jak kombinovaného klasického studia, tak i univerzity třetího věku, vystoupili se slavnostními projevy a zároveň zavzpomínali na uplynulé období děkan PEF ČZU v Praze Ing. Martin Pelikán, Ph.D., místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž, členka rady Města Klatovy Mgr. Věra Tomaierová, MPA a Ing. Pavel Honzík, předseda správní rady Úhlava, o.p.s. Součástí slavnostního akademického shromáždění bylo i předání osvědčení o absolvování letního semestru VU3V seniorům ze středisek v Klatovech a okolí. Tomuto aktu byla přítomna i Ing. Klára Nehodová, manažerka VU3V na PEF ČZU v Praze, která po celých 10 let na univerzitě síť seniorských vzdělávacích středisek budovala.

Slavnostní zahájení výuky v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj proběhlo na podzim roku 2002 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Jednalo se o tříleté kombinované bakalářské studium, takže v roce 2005 mohlo být otevřeno navazující, rovněž kombinované, magisterské studium stejného oboru. Letním semestrem bude tedy v letošním roce ukončen již 15. akademický rok fungování konzultačního střediska v Klatovech. Absolventi jak bakalářského, tak i magisterského studia dnes v regionu působí na celé řadě významných pozic nejen ve veřejné správě, ale i v soukromém sektoru. Konzultační středisko se za dobu svého trvání stalo významným centrem celoživotního vzdělávání nejen na Klatovsku, ale v celých jihozápadních Čechách.

Tuto roli potvrzuje i další letošní výročí střediska. Je tomu přesně 10 let, co byla v Klatovech, jako na jednom z prvních míst v České republice zahájena univerzita třetího věku virtuální formou. Jedná se o metodu, která do té doby nebyla nikde ozkoušena nebo ověřena. Senioři studují univerzitu pomocí modifikovaných multimediálních aplikací, především videa, sdíleného přes internet. Veškerou internetovou výuku připravují pedagogové veřejnoprávních univerzit, provoz systému zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Zároveň zde byla natočena většina kurzů. Že tato myšlenka je životaschopná, ukázal čas. Dnes je po celé České republice 252 středisek, ve kterých studuje téměř 5800 posluchačů.
K úspěšným aktivitám konzultačního střediska přispívá i Úhlava, o.p.s., která plní roli technického administrátora a v případě Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) i certifikovaného tutora.

ČZU v Praze i Úhlava, o.p.s. se podíleli na řadě společných projektů, do kterých se postupně zapojují i další partneři v regionu. Například na území Místní akční skupiny Pošumaví i díky její podpoře fungují dnes ve 13 obcích střediska VU3V a senioři mají tak možnost se zapojit do univerzitních aktivit i ve velmi malých sídlech. Klatovské konzultační středisko PEF ČZU v Praze dokazuje, že celoživotní univerzitní vzdělání je možné úspěšně provozovat i v menších sídlech, aniž by byla snížena kvality výuky a znalostí absolventů.

 
 

| 21.05.2018 07:51:22 |

fotogalerie | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29