Realizujeme projekt Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí.  
   - autor: 

Společně s bavorským partnerem – Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu realizujeme od srpna 2017 projekt Evropské územní spolupráce (EÚS) Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí. (RČ 159).  Záměrem projektu je podpora a rozvoj příhraničního regionu (oblast Plzeňského kraje a okresu Cham), zejména v oblasti lokální produkce.

V projektu jsou realizovány tyto základní aktivity:

1. Tvorba sítě partnerů
- organizací, subjektů a osob, které působí v příhraničních oblastech a jejichž činnost souvisí přímo nebo nepřímo s výrobou, zpracováním a dalšími službami spojenými s regionální produkcí a venkovským životem.

2. Vypracování marketingového konceptu
– společného konceptu (strategie) marketingových aktivit zaměřených na regionální produkci. Prostřednictvím tohoto konceptu budeme společně s dalšími partnery usilovat o rozvoj a zvýšení atraktivity zdejšího regionu.

3. Realizace marketingového konceptu
– od září 2018 do července 2020 se v Plzeňském kraji uskuteční na farmách, restauracích a trzích 10 akcí (jednodenních i vícedenních bloků), které budou časově i tematicky rozděleny podle jednotlivých ročních období respektive podle sezónnosti produkce

4. Rozvoj odborných a jazykových kompetencí
- v rámci projektu jsou postupně realizovány vzdělávací aktivity, které jsou zaměřené na podporu drobného podnikání, rozšíření služeb a udržitelný venkov

- celkem se uskuteční šest vzdělávacích bloků

- kromě vzdělávacích bloků zaměřených na regionální rozvoj je součástí projektu také jazykový kurz pro mírně pokročilé/věčné začátečníky, který je orientován na získání základních komunikačních dověstí s akcentem na problematiku zemědělství, gastronomie a rozvoj venkova.


 
 

| 05.09.2017 09:57:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29