Seminář Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - 7. kolo příjmu žádostí  
   - autor: 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře

Program rozvoje venkova na období 2014–2020
7. kolo příjmu žádostí – Plzeňský kraj

dne 18. září 2018 od 10:00 do 14:00 hodin
v sále Regionálního centra celoživotního vzdělávání, Plánická 174, 339 01 Klatovy

Program semináře:
Představení Celostátní sítě pro venkov a plánované aktivity v roce 2018
Ing. Dita Haisová (krajská koordinátorka CSV)

Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV)
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Operace v 7. kole příjmu žádostí (porovnání podmínek s 1. 3. a 5. kolem příjmu žádostí)
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Pravidla jednotlivých operací
• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pouze základní informace
• 1.1.1 Vzdělávací akce
• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů
• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Konzultace nejčastějších chyb v zadávacích/výběrových řízeních
Ing. Jaromír Vodička (zástupce vedoucího Oddělení kontrol projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Hodnocení finančního zdraví
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Představení formuláře žádosti PRV
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Příklady dobré a špatné praxe
Ing. Slavomír Ladislav Vacík (vedoucí Oddělení projektových opatření na RO SZIF České Budějovice)

Různé, diskuse, závěr

Prezence účastníků semináře od 9:30 hodin.
Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno.
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: hnojska@uhlava.cz do 13. 09. 2018

 
 

| 05.09.2018 00:00:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29