Zahájení dalšího akademického roku vysokoškolského studia v Klatovech  
   - autor: 

V sobotu 22. 9. 2018 byl na klatovské radnici za účasti zástupců České zemědělské univerzity v Praze, Města Klatovy, Střední školy zemědělské a potravinářské a obecně prospěšné společnosti Úhlava slavnostně zahájen další akademický rok klatovského Konzultačního střediska PEF ČZU v Praze. Ke studiu v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ nastoupilo v bakalářském a navazujícím magisterském stupni celkem zhruba 80 posluchačů. Obor je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti při úspěšném absolvování studia získávají po šesti semestrech titul bakalář (Bc.) a po dalších čtyřech semestrech titul inženýr (Ing.).

Výuka je v Konzultačním středisku v Klatovech provozována již šestnáctým rokem a organizační záležitosti s ní spojené zajišťuje po celou dobu jeho existence obecně prospěšná společnost Úhlava. Posluchači mají díky spolupráci PEF ČZU v Praze, která patří mezi nějvětší veřejné vysoké školy v ČR, a Úhlava, o. p. s. zabezpečeny v Klatovech i potřebné studijní materiály a další servis. Partnerství obou organizací se projevuje i v celé řadě dalších v regionu realizovaných společných vzdělávacích projektů, které jsou určeny především těm, kdo nechtějí absolvovat vysokoškolské studium, ale potřebují si doplnit znalosti jen v určitém segmentu odbornosti.

 
 

| 24.09.2018 13:26:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29