Zelená knihovna
Knihovna - autor: Úhlava, o.p.s.

Zelená knihovna představuje moderní odbornou knihovnu, zaměřenou především na literaturu zabývající se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem. Byla vybudována v roce 2004 a její kolekce je tvořena českou i cizojazyčnou odbornou literaturou. Je součástí stávající knihovny Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, která nabízí jak dostatečné kapacity, tak i potřebné odborné zázemí. Knihovna využívá knihovnický a administrativní software, který umožňuje vedle on-line vyhledávání titulů také její propojení s dalšími veřejnými knihovnami. Fond knihovny tvoří kromě tištěné literatury také multimediální nosiče (CD-ROM, DVD, VHS apod.). Knihovní fond slouží také pedagogům při výuce v oblasti EVVO a přispívá tak ke zvýšení kvality výuky a její přitažlivosti pro žáky a studenty.

Vybudování "Zelené knihovny" je součástí širšího projektu obecně prospěšné společnosti Úhlava, který je v souladu s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje pro rok 2004 a byl ze strany Plzeňského kraje také finančně podpořen.

Kontakt:

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Jaroslava Palečková

Národních mučedníků 141

e-mail: sekretariat@szes.kt.cz

339 01 Klatovy

tel.: 376 326 285

2. patro

Provozní doba:

Pondělí:

12:00 - 14:00 hod

Středa:

13:00 - 14:00 hod

Pátek:

12:00 - 15:00 hod

Pro on-line vyhledávání všech titulů knihovny Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech klikněte na on-line (http://rsszp.cab.cz:82/).

Seznam titulů "Zelené knihovny" si můžete stáhnout pod tímto článkem.

Děkujeme všem, kteří svými dary rozšiřují fond knihovny. Jsou jimi:

 • Plzeňský kraj
 • Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
 • Ústřední pozemkový úřad
 • IUCN - The World Conservation Union
 • Thüringer Ministerium für Landwirtschaft
 • Akademie für Raumforschung und Landesplanung
 • NATO Public Diplomacy, Brussels
 • Ing. Jiří Papež
 • Ing. Ivo Šašek, CSc.
 • Městská knihovna Benešov
 • Svazek obcí mikroregionu Loucko
 • Informační a cestovní centrum Náchod
 • Městský úřad Slatiňany
 • Obecný úřad Luka nad Jihlavou
 • Městský úřad Dačice
 • Městský úřad Jablonné nad Orlicí
 • Město Tábor
 • Akademie für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein
 • Prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.
 • Europeum, Institut pro Evropskou politiku


Stáhněte si - Seznam titulů "Zelená knihovna"

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14