Česko-německé dokumetační centrum

Nositel projektu:

Úhlava, o.p.s.
Krameriova 138
339 01 Klatovy

tel.: 00420 376 311 745
fax: 00420 376 310 429
e-mail: info@uhlava.cz
web: www.uhlava.cz

Partner projektu:

Kuratorium zur Förderung des Grenzüberschreitenden Wallfahrts- und Begegnungszentrums Neukirchen b. Hl. Blut e. V.
Klosterplatz 1
93453 Neukirchen b. Hl. Blut

tel.: 0049 (0) 9947 / 9028-85
fax: 0049 (0) 9947 / 9028-87
e-mail: post@haus-zur-aussaat.de
web: www.haus-zur-aussaat.de

Stručné shrnutí

Projekt je zaměřen především na mládež a zástupce občanské veřejnosti (neziskové organizace, zájmová sdružení, spolky atd.) na obou stranách hranice a jeho cílem je podpořit dialog mezi občanskou veřejností a posílit přeshraniční partnerství.

K naplnění cílů projektu je vytvořena česko-německá pracovní skupina, která uskutečňuje společná setkání, na kterých zejména plánuje rozvojové potřeby regionu a usiluje o koordinaci činností v rámci přeshraniční spolupráce v příhraniční oblasti. Dále jsou oslovovány organizace z řad cílových skupin, zjišťovány jejich zkušenosti se společnými projekty a zájem o přeshraniční spolupráci. Organizace, které jsou nakloněny vzájemné spolupráci, jsou zveřejněny v seznamu těchto organizací. Ten je vydán v tištěné podobě a zveřejněn na internetu (www.uhlava.cz), kde je průběžně aktualizován. Organizace, které mají zájem být zařazeny do seznamu, si mohou stáhnout dotazník a zaslat ho vyplněný na adresu nositele projektu.

Cílové území projektu lze vymezit především okresy Klatovy, Domažlice a částí okresu Prachatice na české straně a okresy Regen, Degendorf, Cham a Freyung na straně německé.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského společenství.


Stáhněte si - dotazník
Stáhněte si - die Frageboden

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14