Kontakt 

Úhlava, o.p.s.

Plánická 174
339 01  Klatovy 1

telefon:
 (+420) 376 311 745
fax:
 

info@uhlava.cz
www.uhlava.cz

 Statistika 

 98375 
Projekty

Obecně prospěšná společnost Úhlava se v současné době zabývá zejména vzdělávacími projekty zaměřenými na obyvatele menších sídel jihozápadních Čech. Tyto projekty převážně vycházejí z praktických potřeb lidí žijících a pracujících v regionu. Projekty se navzájem prolínají a navazují na sebe tak, aby i po ukončení čerpání prostředků z veřejných zdrojů byly životaschopné a fungovaly na principu samofinancování.

V této sekci se můžete seznámit se všemi dosud realizovanými projekty společnosti Úhlava, o. p. s.. V kategorii realizované jsou to především projekty dosud využívající podpory z veřejných zdrojů, ale i projekty, které tyto prostředky získaly v dřívější době jako počáteční finanční podporu pro rozběhnutí a v určité formě pokračují i nadále.

Kategorie ukončené představuje přehled starších projektů a akcí, které společnost Úhlava realizovala, či se na nich organizačně podílela, v minulých letech. Ve většině případů se jedná o projekty, na které získala alespoň z části prostředky z veřejných zdrojů formou různých dotací, grantů či příspěvků.

Další informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Úhlava se dozvíte z jejích výročních zpráv, které naleznete v sekci  O nás – Výroční zprávy"

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29