Kontakt 

Úhlava, o.p.s.

Plánická 174
339 01  Klatovy 1

telefon:
 (+420) 376 311 745
fax:
 

info@uhlava.cz
www.uhlava.cz

 Statistika 

 98375 
 
  Efektivní EU správa – peníze z EU do města i na venkov  
  Logo projektu - autor: 

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oblasti získávání finančních prostředků z regionálních, národních a evropských grantových programů, zejména se zaměřením na malé obce.

Projekt je zaměřen především na představitele venkovských samospráv a jejich úředníky. I po několika letech členství České republiky v Evropské unii nejsou především ve venkovských oblastech známy principy fungování Unie, systémy programování a projektování, terminologie a další reálie potřebné pro získání a účelné využití finančních prostředků.

Kombinací klasického vzdělávání formou seminářů a e-learningu jsou posluchači seznámeni s touto problematikou. Kombinace klasické a elektronické výuky je zvolena vzhledem k časové vytíženosti posluchačů. Předpokládá se, že část výuky proběhne samostudiem podle časových možností jednotlivých studentů. Osvojení si výukové metody pomocí e-learningu zároveň vytvoří předpoklad pro další rozvoj celoživotního vzdělávání a absolvování dalších kurzů.

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V prosinci 2007 – únoru 2008 se uskutečnilo pilotní školení, kterého se zúčastnilo přes 50 osob - představitelů malých obcí, zaměstnanců jimi zřizovaných institucí, pracovníků městských a obecních úřadů a dalších.

Po tomto pilotním ověření a úpravách kurzu podle připomínek jeho účastníků je vzdělávací kurz k dispozici pro další zájemce.

 
 

| 15.03.2008 09:25:00 |

fotogalerie

zpět ... |

 
 

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14