Kontakt 

Úhlava, o.p.s.

Plánická 174
339 01  Klatovy 1

telefon:
 (+420) 376 311 745
fax:
 

info@uhlava.cz
www.uhlava.cz

 Statistika 

 98375 
 
  Envýk - Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji  
 

Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji realizoval vzdělávací projekt s environmentální tématikou. Síť ENVIC, která v Plzeňském kraji sdružuje na 7 organizací (do realizace bylo zapojeno 5 subjektů) zabývajících se odborným poradenstvím a vzděláváním v oblasti životního prostředí, vytvořila během dvou let 10 výukových programů pokrývajících problematiku ŽP a udržitelného rozvoje. Programy jsou určeny pro studenty prvního stupně základních škol, s cílem obohatit jejich vzdělávání o environmentální rozměr a především vzbudit v této přetechnizované době zájem o přírodu a ochranu prostředí, ve kterém děti žijí. Díky spojení odborníků z celého kraje, kteří se specializují na různou problematiku ŽP a pedagogů, tak vznikl ucelený materiál, který slouží k osvojení a rozvoji ekologického myšlení pro nejmladší generaci.

V rámci projektu vznikla také elektronická aplikace „Environmentální průvodce pro pedagogy“ mapující zajímavé objekty a lokality na území celého Plzeňského kraje, které se vztahují opět k problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Tyto informace mohou učitelé využívat jako náměty a tipy na výlety a odborné exkurze pro své studenty.

Projekt realizovala obecně prospěšná společnost Úhlava s finanční podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za podpory 9 partnerů z celého Plzeňského kraje.

Přehled vytvořených programů:

 IC Klatovy (Úhlava, o.p.s.) ve spolupráci se ZŠ Klatovy, Tolstého
„Zemědělství vs. životní prostředí“ a „Potraviny“

IC Plzeň (ENVIC, o.s.) ve spolupráci  s 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové
„Odpady“ a „Zdravé pěstování na zahradě“

IC Spálené Poříčí (ZO ČSOP Spálené Poříčí) ve spolupráci se ZŠ Spálené Poříčí
„Ekosystémy “ a  „Ochrana živ. prostředí“

IC Plasy (DDM RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333) ve spolupráci se ZŠ Plasy
„Ochrana vody“ a „Ochrana ovzduší“

IC Kladruby (Tymián, o.s.) ve spolupráci se ZŠ Kladruby
„Ochrana lesa“ a „Šetrná domácnost“

Něco málo o programech

Každý z výše uvedených programů je vždy rozdělen do pěti částí, z nichž každá obsahuje pracovní listy pro daný ročník prvního stupně ZŠ a také příslušnou metodiku. Jednotlivá témata nejsou zpracovávána pouze pro prvouku a přírodovědu, ale jsou zde včleněny průřezově úkoly z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, angličtiny a dalších předmětů, což - jak doufáme - přispěje ke snadnějšímu zapamatování učiva. Přestože programy vznikaly na základě tematických plánů partnerských škol, nebylo cílem příslušné učivo kopírovat, ale spíše na něj navázat a hlavně rozšířit o praktický rozměr.

Na co se děti mohou těšit?
Na vtípky, křížovky, doplňovačky, hádanky, pokusy a především na mnoho zajímavých informací, které jim zprostředkuje skupinka nezbedných kamarádů, jež s žáky poroste od první do páté třídy. Chytrá Sára a zvídavá, leč občas popletená dvojčata, Jonáš a Tomáš, pomáhají dětem formou komiksu pochopit, proč a jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme. Vždy je jim také nápomocen skřítek Envýk komentující příslušnou situaci odbornými radami a postřehy. Některé pracovní listy jsou doplněny o krátký odborný úvod s vyznačením nosné myšlenky či klíčových slov.

Jak programy získat?
Veškerý materiál, kromě několika výtisků určených pro partnerské školy, je k dispozici zdarma pouze v elektronické podobě (ukázka prac. listu VP Potraviny pro první ročník níže ke stažení). Pokud tedy máte o výukové programy zájem, kontaktujte nás. Programy je možné také na vaší škole zrealizovat. V tomto případě se obracejte na jednotlivé garanty programů.

Co dodat závěrem?
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto materiálu a doufáme, že se stane oblíbenou pomůckou pro environmentální výchovu na Vaší škole.

Kolektiv pracovníků obecně prospěšné společnosti Úhlava a sítě ENVIC

Kontakt: info@uhlava.cz; tel: 724 734 957Zde si stáhněte:  _PL 1_trida nahled.pdf  velikost: 4020449 B

 
 

| 09.07.2014 12:32:22 |

 

zpět ... |

 
 

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14