Kontakt 

Úhlava, o.p.s.

Plánická 174
339 01  Klatovy 1

telefon:
 (+420) 376 311 745
fax:
 

info@uhlava.cz
www.uhlava.cz

 Statistika 

 98375 
 
  EU MANAŽER  
 

„EU manažer“ je zkrácený název projektu „Rozšiřující specializované kurzy v oblasti projektového poradenství, zpracování a managementu“, který realizovala obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s partnery  Cross Czech, a. s., Česká zemědělská univerzita v Praze, ZŠ Chanovice, Úřad práce Klatovy a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Státním rozpočtem České republiky v rámci  programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů.

 Cílem projektu bylo vyškolit experty schopné poskytovat poradenské služby v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, národních a regionálních grantových programů. Celkem 125 účastníků patnáctidenního vzdělávacího kurzu (převážně z řad nezaměstnaných či osob ohrožených nezaměstnaností) se v období říjen 2005 - duben 2006 seznámilo jak s vlastním zpracováním projektů, tak s následným projektovým managementem. Dozvěděli se, na jaký typ projektů lze získat finanční podporu, kde hledat informace o možnostech financování, jak zpracovat žádost o dotaci včetně povinných příloh, které je nutné k žádostem přikládat, jak provádět monitoring projektů, vypracovávat průběžné a závěrečné zprávy atd. Celkem 119 úspěšných absolventů obdrželo po vykonání závěrečné písemné zkoušky certifikát o absolvování kurzu.

Na závěr projektu (červen 2006) se uskutečnil závěrečný projektový workshop, na kterém měli absolventi kurzu možnost  seznámit se s novinkami v dané oblasti, s aktuálními výzvami k předkládání projektových žádostí, představit některé své úspěšné projekty či záměry a nabídnout své služby obcím, mikroregionům či organizacím, které hledají projektové manažery.

Na projekt EU MANAŽER navazuje Úhlava, o. p. s. přípravou dalších vzdělávacích projektů,  které klasickou formu vzdělávání doplňují o možnost samostudia prostřednictvím e-learningu (např. projekty "Efektivní EU správa - peníze z EU do města i na venkov" či "Nebojte se e-learningu").

 

 
 

| 21.11.2006 12:21:00 |

 

zpět ... |

 
 

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14