O nás

Obecně prospěšná společnost Úhlava byla založena čtyřmi právnickými a dvanácti fyzickými osobami v roce 2001. Vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 6. dubna 2002.

Společnost se hlásí k tradicím Úhlavy spolku akademiků pro Pošumaví. Svojí činností se snaží navazovat na aktivity, které vyvíjel tento spolek v minulém a předminulém století nejen na Klatovsku, ale i v dalších regionech jihozápadních Čech. Jak popsal jeho činnost předseda spolku JUC. Wegera ve 30. letech minulého století, si můžete přečíst z autentického dokumentu "historie Úhlavy". Prioritou současné Úhlavy, o.p.s. je rovněž vzdělávací a osvětová činnost, budování knihovny, pořádání besed a seminářů. Stranou nezůstávají ani aktivity týkající se pomoci regionálnímu rozvoji. Novou aktivitou Úhlavy, o.p.s. je oblast ochrany životního prostředí. Stejně jako u původního spolku se činnost současné společnosti neomezuje pouze na vážná témata, ale značná část její činnosti je zaměřena na projekty v kultuře a pořádání společenských akcí.

Hlavním partnerem Úhlavy, o.p.s. pro vzdělávací aktivity je Česká zemědělská univerzita v Praze, především její Provozně ekonomická fakulta. Ve spolupráci s touto univerzitou Úhlava, o.p.s. navazuje na tradice zemědělského školství a školství zaměřeného na venkov, které má v Klatovech velkou tradici. Počátky zemědělského vzdělávání na Klatovsku popsal rovněž ve 30. letech minulého století prof. Karel Tušil. Dobový dokument "historie školství" si můžete také přečíst.


Stáhněte si - historie Úhlavy
Stáhněte si - historie školství

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 22.10.2018 12:41:29