Aktivity

Společnost Úhlava, o. p. s. byla zřízena za účelem zajišťování zejména těchto obecně prospěšných služeb:

  1. Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
  2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví
  3. Příprava na vstup do Evropské unie, spoluúčast na programech EU
  4. Organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
  5. Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu
  6. Podpora rozvoje cestovního ruchu a propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu
  7. Marketingové průzkumy pro svou potřebu a dle potřeby pro podnikatelskou sféru
  8. Vzdělávací činnost, organizování seminářů a kurzů
  9. Organizování výstav, kulturních a sportovních akcí
  10. Archivace, dokumentační a publikační činnost

Přehled konkrétních aktivit a realizovaných projektů naleznete v sekci Projekty a Vzdělávání.

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14