Studená kuchyně - Příprava pokrmů studené kuchyně s využitím (nejen) regionálních potravin

Publikaci jsme vydali jako studijní materiál ke kurzu dalšího vzdělávání „Příprava pokrmů studené kuchyně“ v rámci projektu „Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin“. © 2014 Úhlava, o.p.s., Klatovy

Restaurační moučníky - Výroba restauračních moučníků s využitím (nejen) regionálních potravin

Publikaci jsme vydali jako studijní materiál ke kurzu dalšího vzdělávání „Výroba restauračních moučníků“ v rámci projektu „Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin“. © 2014 Úhlava, o.p.s., Klatovy

Teplá kuchyně - Příprava teplých pokrmů s využitím (nejen) regionálních potravin

Publikaci jsme vydali jako studijní materiál ke kurzu dalšího vzdělávání „Příprava teplých pokrmů“ v rámci projektu „Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin“. © 2014 Úhlava, o.p.s., Klatovy

Jemné pečivo - Výroba jemného pečiva s využitím (nejen) regionálních potravin

Publikaci jsme vydali jako studijní materiál ke kurzu dalšího vzdělávání „Výroba jemného pečiva“ v rámci projektu „Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin". © 2015 Úhlava, o.p.s., Klatovy

Prezentace - příklady dobré praxe - farmy

Tento materiál vznik v rámci projektu "Vzdělávání v oblasti zpracování a prodeje zemědělské produkce". Najde zde ukázky farem, kreré zpracovávají a prodávají vlastní produkci na svých farmách.

Praktický rádce pro malé ochránce přírody v Klatovech

Brožurka pro děti s informacemi o životním prostředí v Klatovech.

Nabídka výukových programů pro ZŠ - udržitelný rozvoj

Nabídka výukových programů pro žáky základních škol zaměřená a ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Studijní plány 2018/2019

Studiní plány pro bakaláře a magistryÚhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.