Vzdělávání

Věnujeme se vzdělávání v nejširším slova smyslu. Je to jedna z hlavních priorit naší činnosti. V naší pestré nabídce si vyberou všechny věkové skupiny, od nejmenších dětí až po seniory. Zaměřujeme se na problematiku životního prostředí, zemědělství, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Aktuální výzvou je pro nás také Společnost 4.0 – nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky.

Dětem nabízíme výukové a zážitkové programy zaměřené zejména na životní prostředí a zemědělství a od roku 2018 zajišťujeme také Dětskou technickou univerzitu v Klatovech, která dětem přitažlivou formou představuje možnosti technického vzdělávání.

Zajišťujeme vysokoškolské studium České zemědělské univerzity v Praze, které probíhá kombinovanou formou v Klatovech. Studenti mohou absolvovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj a po třech letech získají titul bakalář, po dalších dvou letech titul inženýr.

Nabízíme také další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních i rekvalifikačních kurzech. Máme akreditaci ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků a těm v průběhu roku nabízíme řadu programů průběžného vzdělávání.  Pro zájemce z řad široké veřejnosti zajišťujeme další vzdělávání zaměřené např. na zvyšování finanční a občanské gramotnosti, rozvoj měkkých dovedností či zájmové vzdělávání např. formou kurzů vaření či pečení.

Pro seniory je určeno studium Univerzity třetího věku, které každý rok nabízí několik zajímavých studijních předmětů. Při jejich zajištění spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni. V nabídce máme i kurzy tzv. Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Při organizaci vzdělávacích akcí vždy spolupracujeme s odborníky v dané oblasti, s důrazem na praktické využití studiem nabytých znalostí a dovedností, ať už v osobním, nebo v profesním životě.
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.