Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
Zákon o cestovních dokladech - po novele (on-line seminář) - ZMĚNA TERMÍNU
  Kdy:    1.7.2021 od 9.00 hod.
  Kde:    on-line seminář

On-line seminář s Ing. Janou Kovačovou se přesouvá na čtvrtek 1. července a je určen zejména úředníkům ORP, kteří zabezpečují agendu cestovních dokladů. Důležitou součástí budou informace k novele zákona o cestovních dokladech, která v současné době prochází legislativním procesem a která by měla být účinná nejpozději k 2. 8. 2021.

Úhlava, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář

ZÁKON O CESTOVNÍCH DOKLADECH - po novele

1. července 2021 od 9.00 hodin

on-line formou (živý přenos)

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění. 

Program semináře:

1. Aktuální právní úprava na úseku cestovních dokladů a úvod do problematiky

  • Právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních pojmů; Druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, změny a doplňování zapisovaných údajů; Územní a časová platnost cestovních dokladů; Lhůty pro vydání cestovního dokladu

2. Vydávání cestovních dokladů 

  • Žádost o vydání CD a její náležitosti, žádost o doplnění, změnu údajů v CD, prokazování údajů a prověřování správnosti údajů uvedených v žádosti; Orgány příslušné k vydání, podání žádosti o vydání CD (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, pořízení biometrických údajů, digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené; Předání vyhotoveného cestovního dokladu – osoby oprávněné CD převzít, orgány, u kterých dochází k převzetí CD, jiný způsob předání CD než osobní převzetí, úkony v rámci předání CD

3. Odepření vydání cestovního dokladu, skončení doby platnosti CD ze zákona, na základě rozhodnutí, sepsáním protokolu

4. Povinnosti držitele a dalších osob na úseku cestovních dokladů a působnost orgánů veřejné správy na úseku CD, zadržení CD

5. Přestupky na úseku cestovních dokladů

  • Evidence cestovních dokladů (informační systém CD; správce, zpracovatel, uživatel, manuální evidence; poskytování údajů z evidence CD, blokace údaje o poskytnutí údajů)

6. Správní poplatky na úseku cestovních dokladů

7. Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuze

Přednášející:    Ing. Jana Kovačová 

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 18 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 28. 6. 2021:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 28. 6. 2021 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 29. června 2021).

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).

 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.