Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Rušení trvalého pobytu (on-line webinář)

Zveme Vás na on-line webinář Rušení trvalého pobytu, který se uskuteční v úterý 9. února 2021 od 9.00 hodin. Připojit se může každý přihlášený ze svého webového prohlížeče, bez nutnosti instalace nové aplikace. 

Úhlava, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na webinář

Rušení trvalého pobytu

úterý 9. února 2021 od 9.00 hodin

on-line formou (živý přenos)

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel. Cílem je předložit účastníkům ucelený výklad ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení údaje o místu trvalého pobytu postupují. Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení.   

Program semináře:

• Právní předpisy a související předpisy v platném znění

• Evidence obyvatel a správní řád

• Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu

• Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu

  • příslušnost k rozhodování, 
  • vybírání správního poplatku za podání návrhu,
  • účastníci řízení, zastupování, 
  • práva a povinnosti účastníků vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních osob, doručování, ap.), 
  • průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro řízení o žádosti a řízení z moci úřední, 
  • úkony prvoinstančního orgánu po přijetí odvolání,
  • rozhodnutí o odvolání

• Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci

Přednášející: Ing. Jana Kovačová 

Působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku (ke stažení pod článkem) nejpozději do 5. února 2021:

- na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 

- nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy

- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 5. 2. 2021 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 5. února 2021). 

Další informace, včetně formuláře přihlášky, najdete v přiloženém dokumentu.


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.