Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Kácení dřevin rostoucích mimo les (on-line webinář) - ZMĚNA TERMÍNU

Zveme zájemce z řad obcí, ale podniků, na on-line webinář na téma Kácení dřevin rostoucích mimo les, který se uskuteční v úterý 9. března 2021 od 9.00 hodin (přesun akce původně plánované na 23. 2.). Připojit se můžete ze svého webového prohlížeče, bez nutnosti instalace nové aplikace.

Úhlava, o.p.s. (č. akreditace MV: AK/I-50/2007) ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na on-line webinář (živý přenos)

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Program je akreditován Ministerstvem vnitra (AK/PV-179/2016)

úterý 9. března 2021 od 9.00 hodin

Administrace kácení dřevin rostoucích v mimolesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který často naráží na odpor a nepochopení veřejnosti či žadatelů. Školení zahrnuje jak seznámení s legislativním rámcem, tak i návody k základnímu posuzování stromů za účelem zhodnocení důvodů, vedoucích k rozhodnutí o jejich kácení.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • analýza legislativního rámce kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. A 189/2013 Sb.), včetně praktických zkušeností z implementace,
  • režimy kácení,
  • diskuse hlavních oblastí negativních vlivů stromů na okolí, které mohou být důvodem ke kácení.

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 5. 3. 2021:

- na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 

- nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy

- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“ - odkazy po pravé straně webových stránek)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 200,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 452,- včetně DPH. 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 5. 3. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 12. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 5. března 2021). 

 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.