Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení (on-line webinář)

Další on-line školení pro obce pořádáme ve čtvrtek 4. března 2021. Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří vedou správní řízení (na všech úsecích práva), a postupují tak podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úhlava, o. p. s.  akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pro průběžné vzdělávání úředníků (AK/I-50/2007) si Vás dovoluje pozvat na on-line webinář (živý přenos)

Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení

Program je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-439/2019

čtvrtek 4. března 2021 od 9.00 hodin

Vzdělávací program si klade za cíl vysvětlit, na co je potřeba dát si pozor při vedení spisové dokumentace, a objasnit předpoklady práva nahlížet do spisu.  Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří vedou správní řízení (na všech úsecích práva), a postupují tak podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Program školení:

1. Právní zakotvení spisové dokumentace
2. Požadavky kladené na spisovou dokumentaci
3. Vedení spisové dokumentace
4. Manipulace se spisovou dokumentací
5. Právo nahlížet do spisové dokumentace
6. Spisová dokumentace vedená v souladu s ochranou osobních údajů

Přednášející:  Mgr. Dominika Storzerová

Zkušená lektorka, právník krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 2. 3. 2021:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 200,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 452,- včetně DPH. 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 2. 3. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 32. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 2. března 2021). 

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod článkem).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.