Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění (on-line webinář)

Zveme Vás na další on-line webinář s Ing. Janou Kovačovou, věnovaný tentokrát ucelenému výkladu Zákona o evidenci obyvatel v platném znění. Akce se koná v úterý 30. března 2021 a připojit se k ní můžete přes aplikaci Teams nebo ze svého webového prohlížeče (bez nutnosti instalace nové aplikace).

Úhlava, o. p. s.  akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pro průběžné vzdělávání úředníků (AK/I-50/2007) si Vás dovoluje pozvat na on-line webinář (živý přenos)

Zákon o evidenci obyvatel v platném znění

Program je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-210/2017

úterý 30. března 2021 od 9.00 hodin

Cílem je seznámit účastníky semináře s právními předpisy na úseku evidence obyvatel, zejména se zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění a prováděcími předpisy, včetně jejich praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. 

Program školení:

 • Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel 
 • Zdroje IS EO, zapisování údajů, kontrola správnosti a opravy nesprávných údajů v IS
 • Využívání údajů z IS EO
 • Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké 
 • Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, ukončení trvalého pobytu na území republiky 
 • Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel
 • Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel

Přednášející:  Ing. Jana Kovačová 

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 18 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. 3. 2021:

- na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
- nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 200,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 452,- včetně DPH

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 26. 3. 2021 na účet číslo:          78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 14. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 26. března 2021).

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod článkem).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.