Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství (on-line webinář)

Zveme Vás na on-line webinář pro obce. JUDr. Hana Dvořáková z Ministerstva životního prostředí ČR účastníky seznámí s aktuální legislativou v odpadovém hospodářství, s důrazem na nové zákony - Zákon o odpadech a Zákon a výrobcích s ukončenou životností. Akce se koná ve čtvrtek 18. března 2021.

Úhlava, o.p.s., akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 si Vás dovoluje pozvat na on-line webinář (živý přenos):

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-351/2019

čtvrtek 18. března 2021 od 9.00 hodin

Vzdělávací program prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je dát ucelený výklad aktuální legislativy v odpadovém hospodářství a legislativy týkající se výkonu správních činností. V souvislosti s novou právní úpravou odpadového hospodářství je seminář zaměřen zejména na novinky a rozdíly nové právní úpravy oproti té původní.

Nová právní úprava odpadového hospodářství:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se změní některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 3. 2021:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 400,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 694,- včetně DPH. 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 16. 3. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 31. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 15. března 2021). 

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod článkem).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.