Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Výsadba a řez stromů (on-line webinář)

Na 23. března jsme připravili další z akreditovaných školení pro obce (ale i další zájemce). Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. nabídne průřez používanými technologiemi výsadby a řezu stromů a upozornění na hlavní zdroje chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Akce se koná on-line formou (živý přenos).

Úhlava, o.p.s. (AK/I-50/2007) ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na on-line webinář

Výsadba a řez stromů 

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-164/2016

úterý 23. března 2021 od 9.00 hodin

 Výsadba a řez stromů jsou hlavními okruhy zásahů, jejichž realizace je nutná pro zachování dlouhodobě udržitelné stromové populace. Současně se jedná o oblasti, kde se často setkáváme s řadou technologických chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Školení nabízí průřez používanými technologiemi s upozorněním na hlavní zdroje chyb.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • Rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací. 
  • Optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru). 
  • Diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.

Předášející:  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 19. 3. 2021:

- na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 

- nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy

- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 200,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 452,- včetně DPH. 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 19. 3. 2021 na účet číslo:           78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 10. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 5. března 2021). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.