Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Správní řízení pro matrikáře (on-line seminář)

Další akreditovaný  on-line seminář pro obce je tentokrát určen pracovníkům matrik. Akce se koná ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 9.00 hod. a přednášet bude oblíbená lektorka s dlouholetou praxí Bc. Karolína Kofroňová.

Úhlava, o.p.s. (číslo akreditace MV: AK/I-50/2007) si Vás dovoluje pozvat na seminář

Správní řízení pro matrikáře

Tento on-line seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-58/2019 (průběžné vzdělávání)

čtvrtek 8. dubna 2021 od 9.00 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na správní řízení vedené v rámci matriční agendy a postup matričních úřadů v jednotlivých případech, které jsou vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe.

Přednášející:  Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Program semináře:

1. Právní předpisy v matriční agendě a jejich vzájemné vztahy 

  • Předpisy práva hmotného – zákon o matrikách, občanský zákoník, zákon o ověřování. Předpisy práva procesního – správní řád.
  • Obecné zásady rozhodování ve správním řízení.

2. Užití správního řádu a ostatních předpisů v praxi

  • Změna jména a příjmení – náležitosti žádosti, správní uvážení, aktuální judikatura.
  • Promíjení dokladů k uzavření manželství – těžko překonatelné překážky, obecně známé skutečnosti.
  • Zamítnutí provedení zápisu, dodatečného záznamu, vydání matričního dokladu – důvody zamítnutí, postup.

3. Postup podle části IV správního řádu

  • Vydávání sdělení, zamítnutí vidimace a legalizace.

4. Diskuze a odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 6. 4. 2021:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle Zákona o úřednících) činí Kč 1 200,-- (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena semináře pro úředníky ÚSC osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky (např. starosty, členy zastupitelstev atd.) Kč 1 452,- včetně DPH

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 6. 4. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 27. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 6. dubna 2021). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.






 
 
 
 
 
 



Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.