Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu jejich správce (on-line seminář)

Ve čtvtek 29. dubna 2021 pořádáme další on-line seminář s Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. Vzdělávací program je akreditován ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných obcí. Hlásit se ale mohou i další zájemci (starostové, členové zastupitelstev, apod.).

Úhlava, o.p.s. (akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007) ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na on-line webinář

Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu správce 

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-165/2016 (průběžné vzdělávání)

čtvrtek 29. dubna 2021 od 9.00 hodin 

on-line formou (živý přenos)

Stromy v městech poskytují nejen pozitivní funkce, ale mohou působit i značné potíže. Předcházení problémům s pády stromů, volby optimálních postupů při výsadbách, péči o stromy a spojené kontrolní činnosti jsou základními povinnostmi správců. Školení shrnuje více než 20-ti leté zkušenosti lektora s danou oblastí a nabízí zájemcům cenově i časově dostupná řešení v návaznosti na nově zpracované oborové Standardy péče o přírodu a krajinu.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • rozbor náplně efektivní činnosti správce/vlastníka stromů pro zajištění zákonných povinností (péče o majetek, zajištění provozních bezpečnosti apod.),
  • diskuse o základních oblastech péče (výsadba, řez, kácení) s využitím oborových Standardů péče o přírodu a krajinu,
  • prezentace nástrojů optimalizujících práci správce stromů.

Předášející:  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 27. 4. 2021:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků (podle Zákona o úřednících) činí Kč 1 200,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky (vč. starostů, členů zastupitelstev,...) Kč 1 452,- včetně DPH

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 27. 4. 2021 na účet číslo:        78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 11. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 27. dubna 2021). 

Další informace, včetně formuláře přihlášky, najdete v přiloženém dokumentu (ke stažení pod tímto článkem).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.