Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (on-line seminář)

Zveme obce na další on-line seminář. Tentokrát se s Bc. Karolínou Kofroňovou zaměříme na efektivní využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. Akce se koná v úterý 8. února a  je vhodná pro všechny úředníky obecních, městských i krajských úřadů, kteří chtějí umět efektivně pracovat s informacemi z databází veřejné správy.

Úhlava, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na on-line seminář

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

8. února 2022 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (živý přenos)

Školení je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů, vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy. Jeho cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním, s pravidly využívání údajů a odstraňováním nesouladů. 

Program:

  • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy 
  • Využívání údajů – pravidla pro využívání, rozsah čerpání podle zvláštních zákonů a pro splnění daného úkolu, uvádění důvodů při vstupování do systémů, způsoby čerpání, způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci
  • Odstraňování nesouladů – zákonná povinnost, důvodná pochybnost, technické provedení, příslušné formuláře, praktická doporučení
  • Základní registry – referenční údaje, charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy, informační systém základních registrů, přehled základních registrů, agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech, poskytování údajů třetím osobám
  • Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, poskytování údajů třetím osobám
  • Další informační systémy veřejné správy – informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek, katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, registr motorových vozidel, rejstřík trestů, rejstřík přestupků – údaje v nich vedené, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
  • Diskuse a závěr

Přednášející:  Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 4. února 2022:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na zde

Vložné ve výši 1 500 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 4. 2. 2022 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 4. února 2022). 

Pozvánka s formulářem přihlášky
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.