Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství s JUDr. Hanou Dvořákovou (MŽP) - seminář pro obce

V souvislosti s novou právní úpravou odpadového hospodářství je tento akreditovaný seminář zaměřen zejména na novinky a rozdíly nové právní úpravy oproti té původní.  JUDr. Hana Dvořáková poskytne účastníkům ucelený výklad aktuální legislativy v odpadovém hospodářství. Akce se koná v úterý 19. října v Klatovech.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 si Vás dovoluje pozvat na seminář

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-351/2019

úterý 19. října 2021 od 9.00 hodin

ve Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s.  v Klatovech, Plánická 174

V souvislosti s novou právní úpravou odpadového hospodářství je seminář zaměřen zejména na novinky a rozdíly nové právní úpravy oproti té původní.

Nová právní úprava odpadového hospodářství:

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se změní některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

Zákon o odpadech 

 • obsah zákona, výjimky z působnosti, změny v základních pojmech (odpad, vedlejší produkt, ukončení odpad. režimu a nová definice soustřeďování odpadů, školní sběr)
 • přehledně povinnosti původce odpadů, oprávněných osob 
 • změny při nakládání s odpady, nakládání s vybranými druhy odpadu 
 • nakládání s odpady v komunálním systému, poplatky za komunální odpad zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 • nápravná opatření a sankce 
 • aplikace přechodných ustanovení

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 10. 2021:

 • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 400,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 694,- včetně DPH

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 17. 10. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 31. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.