Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí - seminář pro obce s Mgr. Lucií Potockou

Zveme Vás na další akreditované školení pro obce, tentokrát s Mgr. Lucíí Potockou na téma "Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí".  Akce se koná v Klatovech ve čtvrtek 21. října od 9.00 hod.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 si Vás dovoluje pozvat na seminář

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-89/2019

čtvrtek 21. října 2021 od 9.00 hodin

Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s. v Klatovech, Plánická 174

Vzdělávací program je určen pro zaměstnance územně samosprávných celků pověřených výkonem agendy na úseku matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, pro něž znalost mezinárodně právních předpisů a správnost postupů při uznávání cizozemských veřejných listin a cizozemských rozsudků z oblasti rodinného práva je pro jejich činnost nezbytná. 

Program:

1. Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí obecně

 • aplikace zákona č. 91/2012 Sb., vybraná ustanovení
 • uznávání veřejných listin dle – Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 06.07.2016
 • dvojí a neurčité státní občanství
 • výhrada veřejného pořádku
 • uznání a výkon cizích rozhodnutí (rozluka manželství; zrušení manželství rozvodem; neplatnost a neexistence manželství; určení, zjištění nebo popření otcovství; osvojení)
 • účinnost cizích rozhodnutí
 • uznávání cizozemských veřejných listin dle dvoustranných a vícestranných smluv a úmluv
 • praktické provedení, příklady z praxe

2. Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

 • uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
 • posouzení cizozemského rozhodnutí dle data a místa vydání
 • uznání rozhodnutí dle zákona č. 91/2012 Sb. 
 • uznání rozhodnutí dle dvoustranných smluv
 • dle Úmluvy o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití č. 131/1976 Sb.
 • uznání rozhodnutí dle – Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 a č. 2201/2003 platné v EU
 • praktické provedení, příklady z praxe

Přednášející:  Mgr. Lucie Potocká

Vystudovala magisterský studijní program Evropská studia a veřejná správa. Od roku 1998 pracuje na Městském úřadu v Havlíčkově Brodě, kde od 2007 zabezpečuje výkon agendy státní správy na úseku matrik. Je spoluautorka „Tabulek smluv a úmluv pro matrikáře“. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání úředníků ÚSC a VÚSC. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 18. října 2021:

 • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 400,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 694,- včetně DPH. 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 18. 10. 2021 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 30. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.