Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Zahájení nového akademického roku vysokoškolského studia v Klatovech

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 byl na klatovské radnici za účasti zástupců České zemědělské univerzity v Praze, Města Klatovy, obecně prospěšné společnosti Úhlava a místní Střední školy zemědělské a potravinářské slavnostně zahájen další, již devatenáctý, akademický rok klatovského Konzultačního střediska PEF ČZU v Praze.

Ke studiu v programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ nastoupilo v bakalářském a navazujícím magisterském stupni celkem zhruba 80 posluchačů.

Výuka v Konzultačním středisku v Klatovech je organizována Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Organizační a technické záležitosti s ní spojené pak zajišťuje po celou dobu existence střediska obecně prospěšná společnost Úhlava. Studijní program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti při úspěšném absolvování studia získávají po šesti semestrech titul bakalář (Bc.) a po dalších čtyřech semestrech titul inženýr (Ing.). Posluchači mají díky spolupráci PEF ČZU v Praze, která patří mezi nějvětší veřejné vysoké školy v ČR, a Úhlava, o. p. s. zabezpečeny v Klatovech i potřebné studijní materiály a další servis.

Partnerství obou organizací se projevuje i v celé řadě dalších, v regionu realizovaných, společných vzdělávacích aktivit. Ať jde například dlouhodobý projekt Virtuální univerzity třetího věku, či jednorázová školení pro ty, kteří si potřebují doplnit znalosti jen v určitém segmentu odbornosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.