Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Pozvánka na on-line seminář ISPOP 2022

Jako každý rok v lednu Vás zveme i letos na seminář, který se věnuje plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí prostřednictvím systému ISPOP. Akce se koná on-line formou ve čtvrtek 20. ledna 2022. Od roku 2022 budete pracovat s novou verzí systému ISPOP, takže určitě nebude na škodu se s ní blíže seznámit. V roli lektorů budou ing. Zdeněk Fildán (Envigroup) a ing. Pavel Machálek (ČHMÚ). 

Úhlava, o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář

I S P O P   2 0 2 2  

plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP v roce 2022

KDY:   čtvrtek 20. ledna 2022 od 9.00 hodin

on-line formou (webinář) 

 

Program školení

 • Podání hlášení prostřednictvím nové verze ISPOP
  stažení formuláře – vyplnění a podání hlášení – kontrola doručených hlášení
 • Centrální registr životního prostředí – CRŽP
  správa subjektu – správa uživatelů – správa provozoven OVZ a IRZ
 • Vyplňování formulářů
  Ohlašovací povinnosti a jejich vznik
  Ohlašování odpadů (průběžná evidence a roční hlášení o nakládání s odpady)
  Ohlašování vody (bilanční formuláře na povodí, poplatková přiznání, hlášení dle §38, odst. 4 zákona o vodách)
  Ohlašování do IRZ
 • Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší za rok 2021
  legislativa pro ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání
  náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL v novém ISPOP
  nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

 

Lektoři:

Ing. Zdeněk Fildán

Zkušený lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie. Spolupracuje s řadou firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení životního prostředí podle ISO 14001. Je autorem odborných publikací z oboru podnikové ekologie a publikuje články v odborných periodikách.

Ing. Pavel Machálek

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ Praha), od 1996 vedoucí oddělení emisí a zdrojů. Chemik specialista. 29 let praxe v oblasti ochrany ovzduší, 27 let praxe v oblasti inventarizace emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, podílí se na přípravě legislativy i ohlašovacích formulářů pro ochranu ovzduší.

 Kapacita kurzu je již vyčerpána. 

Vložné ve výši 1 600 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 18. 1. 2022 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet. 

Pozvánku s formulářem přihlášky najdete ke stažení pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.