Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství (on-line webinář)

Další akreditovanou vzdělávací akcí pro obce bude v květnu online webinář na téma Odpadové hospodářství - Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH. Akce se uskuteční v úterý 31. května 2022 od 9.00 hodin, s lektorkou JUDr. Hanou Dvořákovou  z Ministerstva životního prostředí (odbor výkonu státní správy).

Úhlava, o.p.s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na online seminář

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-351/2019

Akce se uskuteční

v úterý 31. května 2022 od 9.00 hodin

on-line formou (webinář)

Program prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je dát ucelený výklad aktuální legislativy v odpadovém hospodářství a legislativy týkající se výkonu správních činností. V souvislosti s novou právní úpravou odpadového hospodářství je seminář zaměřen zejména na novinky a rozdíly nové právní úpravy oproti té původní.

Nová právní úprava odpadového hospodářství:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se změní některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 27. 5. 2022:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy,
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena semináře:

  • pro úředníky územně samosprávných celků je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH a činí Kč 1 400,-
  • pro ostatní účastníky Kč 1 694,- (včetně DPH). 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 27. 5. 2022 na účet číslo:78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 31. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 27. 5. 2022). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.