Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Správní trestání – přestupky (on-line webinář)

Další akreditovaný seminář pro obce jsme připravili s právničkou Mgr. Dominikou Lasákovou na téma Správní trestání – přestupky a bude se konat ve čtvrtek 26. května 2022 od 9 hod. online formou. V rámci semináře bude zohledněna i letošní novelizace zákona č. 250/2016 Sb.

Úhlava, o. p  s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na on-line seminář

Správní trestání – přestupky (webinář)

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem  AK/PV-127/2022 (průběžné vzdělávání)

Akce se uskuteční

ve čtvrtek 26. května 2022 od 9.00 hodin

on-line formou (webinář) 

Cílem webináře je objasnit problematiku správního trestání v rovině hmotněprávní i procesněprávní. Seminář může sloužit jako podklad při přípravě na zkoušku dle zákona č. 250/2016 Sb. Současně bude v rámci semináře zohledněna letošní novelizace zákona č. 250/2016 Sb.

Program:

1. blok (2 vyuč. hodiny)

 • Právní úprava přestupků, vazba na správní řád
 • Odpovědnost za přestupek
 • Znaky přestupku
 • Přestupek hromadný, trvající, pokračující
 • Odpovědnost za přestupek u FO, PO, PFO
 • Okolnosti vylučující protiprávnost

2. blok (2 vyuč. hodiny)

 • Pravidla pro ukládání správních trestů, ochranná opatření
 • Osoba mladistvého
 • Fáze přestupkového řízení
 • Vedení přestupkového řízení
 • Ukončení přestupkového řízení

3. blok (2 vyuč. hodiny)

 • Postup prvostupňového správního orgánu při podání odvolání a odvolací řízení
 • Řízení o náhradě škody
 • Řízení s osobou přímo postiženou spácháním přestupku
 • Příkazní řízení

Přednášející: Mgr. Dominika Lasáková (právník Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)

Lektorka v oblasti správního práva, zkušební komisařka při zkoušce dle zákona č. 250/2016 Sb.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 23. 5. 2022:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena semináře:

 • pro úředníky územně samosprávných celků je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH a činí Kč 1 400,-
 • pro ostatní účastníky: Kč 1 694,- (včetně DPH)

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 23. 5. 2022 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 45. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 24. května 2022). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.