Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Uspořádali jsme besedu Jak na stáž do evropských institucí pro studenty klatovské gymnázia

Pro studenty klatovského Gymnázia Jaroslava Vrchlického jsme v rámci EUROPE DIRECT Klatovy připravili besedu s Katharinou Dirriglovou na téma "Jak na stáž do evropských instatucí". V případě zájmu besedu rádi zopakujeme i pro studenty dalších škol v Plzeňském kraji.

Interaktivní přednáška pro vyšší (3.-4.) ročníky gymnázií se konala v pátek 6. května

Které instituce stáže nabízejí, jaké jsou jejich společné podmínky (finanční ohodnocení, turnusy) a předpoklady účasti (VŠ titul, znalost cizího jazyka, evropské občanství...)? Jak probíhá výběrové řízení na stáž do Evropského parlamentu (tzv. Schuman stáž), do Evropské komise, resp. jejích agentur, jakož i EEAS (tzv. Blue Book stáž)?  

To všechno, a řadu dalších informací, se studenti dozvěděli od bývalé absolventky klatovského gymnázia, dnes studentky Univerzity Karlovy Kathariny Dirriglové, která se obou výběrových řízení úspěšně účastnila a stáž v Evropském parlamentu absolvovala.

Mj. také zdůraznila, že tyto stáže nejsou pouze pro právníky, ekonomy a studenty či absolventy mezinárodních vztahů, ale velký zájem je i o další obory, např. technické nebo takové, kde se pracuje s daty, dále novináře, urbanisty, fyziky či letecké inženýry. Právě lidé s podobnými profily získávají velmi zajímavá umístění a následně i  nabídky na pracovní uplatnění u evropských institucí.

Besedu pořádala naše obecně prospěšná společnost Úhlava v rámci informační kanceláře EUROPE DIRECT Klatovy. V případě zájmu o besedu na Vaší škole nás kontaktujte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.